Hybridevent

tjänst_hybrid_1280x900

Hybridmöte/event

Hybridevent är mötesformen som kombinerar scenaktiviteter och åhörare på plats med digitalt deltagande. Detta kräver ofta en mer teknisk komplicerad lösning för att fungera perfekt.

Utmaningen med hybrider ligger i, med hjälp av teknik och framförande, att ge samma upplevelse för åhörare på plats och de digitala deltagarna.

Ett scenario av en hybrid skulle kunna vara ett föredrag från scen och/eller gästtalare digitalt, direktsänt till webb + integrerad Zoom/Teams-uppkoppling.

Vi har stor vana att producera denna form av event och är gärna med i processen från planering till genomförd sändning.

Våra andra tjänster

Webbsändning
Zoom & Teams Plus
Film, Foto & Ljud
Teknisk eventkonsult